Techin Playbook

Techin Playbook är en handbok som tydligt beskriver processen för snabb och effektiv migrering till Microsofts molntjänster, samt etablering av Microsofts molntjänster som ett förvaltningsobjekt. Vår metodik bygger på långvarig erfarenhet av att framgångsrikt genomföra denna typ av integrationer.

Normalt tar en full migrering cirka 15 veckor med vår handbok. En full migrering omfattar Identitiet och Behörighet, Produktivitetsverktygen (Exchange, SharePoint, Teams, OneDrive osv), Infrastruktur i Azure och enhetshantering i Microsoft Intune.

Handboken är uppdelad i fem steg och och genomförs i följande ordning eftersom det finns ett beroende mellan stegen.

Techin Playbook

1. Översikt och Frågeformulär

Beskriver den inledande informationsinsamlingen om den befintliga IT-miljön. Vi samarbetar med kundens IT-team för att etablera kunskap om miljön som ska integreras. Detta inkluderar möten, frågeformulär och färdiga script för informationsinsamling. Målet med inventeringen är att skapa tillräcklig kunskap om miljön för att skapa en integrationsplan med identifierade risker och fatta beslut som krävs för att slutföra stegen i de kommande delarna av handboken.

2. Identitet och Åtkomst:

Beskriver processen för att etablera användare i organisationens miljö. Stegen varierar beroende på den befintliga infrastrukturen, men målet är att tidigt etablera Microsoft molnidentitet som det primära kontot för dagliga aktiviteter. Målet är att gradvis minska beroendet av äldre identiteter. Vi implementerar också Microsofts best practice för säkerhetspolicyer i detta steg, som till exempel multifaktorautentisering (MFA) och villkorlig åtkomst (Conditional Access).

3. M365 - Produktivitet:

Definierar stegen som krävs för att smidigt migrera produktivitetsverktyg såsom e-post, personlig och delad filhantering samt samarbetsverktyg till organisationens identitet. Datamigreringen sker utanför normal arbetstid.

4. Azure - Infrastruktur i molnet

Aktiviteterna relaterade till molninfrastruktur kan bäst beskrivas i två delar. Det första delen är att etablera en lösning som möjliggör åtkomst till nuvarande affärssystem från en dator i organisationen. Detta uppnås vanligtvis genom att skapa anslutning med den nuvarande miljön och etablera fjärråtkomst till nödvändiga arbetsverktyg.
Det andra delen innebär att flytta de nödvändiga systemen till molnet utan att avbryta den etablerade åtkomsten. Konceptet är att flytta systemen som de är, och ytterligare integration kommer att hanteras separat efter systemen finns i Microsoft Azure.5. Intune - Modern enhetshantering:

Strategin för enhetshantering innebär att tillhandahålla Intune hanterade enheter för användare i ett tidigt skede. Detta säkerställer att användarna kan testa att komma åt sina applikationer med den nya enheten innan den gamla avvecklas.

Starta din molnresa här!

Kontakta oss