Microsoft Azure

Microsoft Azure innehåller mer än 200 produkter och molntjänster utformade för att hjälpa dig att få nya lösningar, optimeringar, integrationer och att lösa eventuella teknologiska företagsutmaningar. Bygg, kör och hantera applikationer över flera moln, on-prem och hybrid, med de verktyg och ramverk du själv väljer.

Tillsammans med Techin sätter vi ned oss tillsammans, inventerar befintlig miljö, analyserar möjligheten med för- och nackdelar med en successiv sömlös övergång till Azure eller bygger nya lösningar, optimeringar med integrationer för att utöka företagsproduktiviteten.

Microsoft Azure

Microsoft Azure modernization

Början eller hitta tiden för att uppdatera och optimera IT-infrastrukturen samt dess applikationer är en konstant utmaning. Men med hjälp av Azures moderniserings strategi förenklas processen i ett par simpla initiala steg.

Migrering, omdesign av arkitektur samt eventuellt omutveckling av befintliga system- och applikationer.

Techin hjälper till med ett eller samtliga av dessa steg, ifall det innebär inventering, planering, migreringsstrategi av befintliga applikationer och arbetsbelastningar från on-prem till molnet eller applikationsmodernisering, vilket innebär omstrukturering eller omarkitektur av applikationer för att göra dem helt eller delvis molnbaserade.

Microsoft Azure modernization
Cost saving

Cost saving

Azure är Microsofts molnplattform som är i en frekvent utveckling för att kontinuerligt möjliggöra bästa förutsättningarna för deras kunder att dra nytta av den senaste anpassningsbara teknologin för utveckla befintliga- samt utveckling av nya lösningar, därigenom få en edge mot konkurrenter i deras respektive marknad och kunna konkurrera starkare. Dock kan det ibland vara svårt att hinna med allt nytt som släpps och tillämpa de tekniska fördelarna mot organisationen.

Där kommer Techin in och hjälper till, bara fråga NCC hur vi optimerade deras Azure lösningar mot bättre prestanda och i kombination sänkte deras månadskostnader markant!

Automation

Automation inom molnet fördelas in inom tre områden.
-Leverera återkommande / repetitiva processer som kod
-Händelsebaserad automation för att exekvera handlingar i en-steg-, två-steg-, tre-steg- eller högre handling
-Orkestrering för att integrera automation med molntjänster, on-prem tjänster och tredje parts tjänster / produkter.

Techin är helt enkelt experter inom Automation. Vi har hjälpt ett flertal stora enterprise företag och organisationer inom Automation.

Vårt största engagemang är inom Region Stockholm som består av ca 55 000 anställda. Techin såg tidigt att det finns otrolig potential för optimering och effektivisera, därigenom spara tid som de anställda kunde investera på annat håll.

Automation
Development

Development

Utveckling inom Azure har vuxit starkt inom senare decenniet. Att bygga, PoC:a, leverera interna såsom externa applikationer har aldrig varit lättare. Vi hjälper kontinuerligt våra kunder inom hela segmentet av definationen utav “Applikationer” inom Azure.

Vare sig det är ren utveckling, leverans, säkerställning av funktionalitet eller prestandaoptimering. Dock sträcker sig utveckling inom molnet längre än enbart kod, man ska inte glömma bort “Delivery-to-Market” internt inom företagsutvecklingsteamet samt externt. Att leverera kompletta utvecklingsmiljöer till sitt utvecklingsteam inom förloppet av timmar, utan att behöva hitta resurser i sin interna virtuella miljö. Eller behöva ta kontakt med nätverksteamet för att skapa en sandboxad miljö, DMZ eller i ännu hårdare fall “air-gapped” miljö.

Techins kunskap sträcker sig inom hela segmentet utav definationen av utveckling inom Azure.

Starta din molnresa här!

Vi arbetar med både små och stora företag och har djupgående kompetens inom infrastruktur, nätverk och applikation, dessa kvalitéer i kombination med vår expertkompetens inom Microsoft Azure gör Techin till en perfekt partner för att få ut det mesta ur Microsofts molnteknoligier
Kontakta oss